ABA DETERGENT- TOP TEN VIETNAMESE BRAND CERTIFICATE

  Cập nhật: Ngày 14 tháng 12, 2018         Bởi:         Chuyên mục ACHIEVEMENTS & CERTIFICATES          0 bình luận

Vietcos is proud of ABA Detergent Brand to achieve Top Ten Vietnamese Brand Certificate

 
bình luận 0 Lượt xem 723

Bài viết liên quan

Gold Cup: Brand Vietnam: E100, Dermylan, Ramus. Vienamese High Quality Goods: Clony, Relik, E100

  Cập nhật: Ngày 14 tháng 12, 2018         Bởi:          bình luận

Gold Cup: Brand Vietnam: E100, Dermylan, Ramus. Vienamese High Quality Goods: Clony, Relik, E100

Xem thêm

Awarded as Vietnamese High Quality Goods during the past 6 years

  Cập nhật: Ngày 06 tháng 12, 2018         Bởi:          bình luận

Awarded as Vietnamese High Quality Goods during the past 6 years

Xem thêm

The VIETCOS factory is built based on strict standard of cGMP (Cosmetics Good Manufacturing Practices)

  Cập nhật: Ngày 06 tháng 12, 2018         Bởi:          bình luận

The VIETCOS factory is built based on strict standard of cGMP (Cosmetics Good Manufacturing Practices)


Xem thêm
Xem thêm bài viết
Lên đầu trang
 DAI VIET HUONG TRADING MANUFACTURING CO., LTD

Address: 111 Nguyen Trai, Ben Thanh Ward, District1, HCMC
Tel.: 02839 254 780 - Tax code: 0303107954
Email: vietcosvn@gmail.com
Website: www.vietcos.com.vn
Tax code: 0303107954
Người đại diện: Ông Ngô Trung Quân
Tổng lượt truy cập: 383165
Đang truy cập: 78
Designed by Mientaynet.com © Copyright 2019 All Right Reserved