Video- Ramus Shampoo

  Cập nhật: Ngày 14 tháng 12, 2018         Bởi:         Chuyên mục VIDEO          0 bình luận

    

 

RAMUS AntiDandruff Shampoo

Dandruff-free and greatly fresh!


-Ramus Anti-dandruff Shampoo with unique formula containing ZPTO active


ingredient combats, prevents dandruff and smooths hair.


-Its remarkable is anti-dandruff effect.


-It leaves hair dandruff-free and fresh relaxed feeling with fresh Menthol


fragrance all day long.


 
bình luận 0 Lượt xem 895

Bài viết liên quan

Video- ABA Detergent

  Cập nhật: Ngày 14 tháng 12, 2018         Bởi:          bình luận

Video- Ricardo shampoo

  Cập nhật: Ngày 14 tháng 12, 2018         Bởi:          bình luận

Video- Clony Shampoo

  Cập nhật: Ngày 12 tháng 12, 2018         Bởi:          bình luận

Video- Relik Deodorant

  Cập nhật: Ngày 07 tháng 12, 2018         Bởi:          bình luận
Xem thêm bài viết
Lên đầu trang

DAI VIET HUONG TRADING MANUFACTURING CO., LTD

Address: 111 Nguyen Trai, Ben Thanh Ward, District1, HCMC
Tel.: 02839 254 780 - Tax code: 0303107954
Email: vietcosvn@gmail.com
Website: www.vietcos.com.vn
 
 
Tổng lượt truy cập: 375522
Đang truy cập: 1
Designed by Mientaynet.com © Copyright 2019 All Right Reserved